Landsbyn: Skiftet, Tegen och Betsådden

Nu är samtliga elva fribyggartomter i Landsbyn fördelade. Beräknat tillträde är senhöst/vinter 2021.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt - Tomter Landsbyn  
Kontakt - Tomter Landsbyn

Malin Lilliehöök
Exploateringsingenjör
Stadsbyggnadsförvaltningen
malin.lilliehook@landskrona.se
0418-47 32 79

Ansökan - tomtkö  
Ansökan - tomtkö

Översiktskarta

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr