Tomter Borstahusen, Höstbruksgatan/Vårbruksgatan

Fördelningen av fribyggartomterna är nu klar

Det var ett stort intresse för dessa tomter och staden vill nu informera om att avtal har 2019-11-05 tecknats för de 13 tomterna som finns på Höstbruks/Vårbruksgatan.

Fribyggartomter till tomtkön

Till alla som skickat in intresseanmälan, tack för visat intresse!

Det har inkommit strax över hundra intresseanmälningar och staden kommer nu att påbörja arbetet med att fördela de 13 tomterna.

Fördelningen påbörjas under februarimånad. Staden kommer att skicka ut brev till dem 30 främsta i intresselistan baserat på deras plats i tomtkön.  Dessa 30 återsänder till staden en lista på vilka tomter man önskar och hur de prioriteras. Resterande intressenter kommer att få brev med deras plats i intresselistan, dessa ska inte skicka in någon önskelista till staden. 

Staden kommer därefter att fördela tomterna efter plats i tomtkön och inlämnad prioriteringslista. Om tomterna inte blir sålda efter denna första omgång kommer erbjudande att skickas till ytterligare 30 stycken i intresselistan.

 

Höstbruksgatan karta

Informations- och styrdokument

Att bygga sitt eget hus är ett stort projekt och det är många faktorer och bestämmelser att ta hänsyn till. För att intresserade ska kunna planera sitt bostadsprojekt har vi här samlat ett stort antal dokument som på olika sätt berör och påverkar det kommande markköpet och byggnationen. Läs samtliga noga innan ni bestämmer er för att köpa en tomt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta  
Kontakta

Övergripande frågor samt fördelning av tomter och avtal

 

Mark- och exploateringsavdelningen
Angelica Henriksson
angelica.henriksson@landskrona.se
Telefonnummer 0418-47 06 20

Gata, park och allmän platsmark samt geoteknik
Stadsmiljöavdelningen
Ingrid Borgström
ingrid.borgstrom@landskrona.se
Telefonnummer 0418-47 35 49

Bygglov mm
Stadsarkitektavdelningen
Telefonnummer 0418-47 32 00
Telefontid mellan 9-12, 13-15
Bygglovrådgivning torsdagar kl 13-16

Fjärrvärme
Landskrona Energi

Maggie Victor
Fjärrvärmenätschef
maggie.victor@landskronaenergi.se
Telefonnummer 0418-470883

Moa Håkansson
Projektledare
moa.hakansson@landskronaenergi.se
0418-470826

Fiber – bredband
Landskrona Energi 
Sebastian Thuresson
sebastian.thuresson@landskronaenergi.se
Telefonnummer  0418-47 07 64

El-inkoppling
Landskrona Energi
Peter Andersson
peter.andersson@landskronaenergi.se
Telefonnummer 0418-47 07 72

Vatten och avlopp
NSVA (Nordvästra Skånes vatten & avlopp)
Lina Falk
lina.falk@nsva.se
Telefonnummer  010-495 87 83

 

 

Maggie Victor

Fjärrvärmenätschef

maggie.victor@landskronaenergi.se

0418-470883

 

Och

 

Moa Håkansson

Projektledare

moa.hakansson@landskronaenergi.se

0418-470826

Senast uppdaterad av Anette Drivmo