Arbetsgång vid en lantmäteriförrättning

I en lantmäteriförrättning ingår fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten. En lantmäteriförrättning påbörjas genom att en behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare skriftligen ansöker om förrättning hos Lantmäterimyndigheten.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Emma Ramde
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
emma.ramde@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Vi finns på Ljuspunkten (fd Thorn), Industrigatan 75 och träffas säkrast måndag-fredag kl. 8-15.

Senast uppdaterad av Anette Drivmo