Fastighetsregistret

Information om Sveriges alla fastigheter, samfälligheter, rättigheter, ägare, inteckningar, gemensamhetsanläggningar med mera finns samlat i ett nationellt register som kallas för fastighetsregistret. Informationen i fastighetsregistret är uppdelad i tre delar, en allmän del, en taxeringsdel och en inskrivningsdel. Till fastighetsregistret finns även en registerkarta.

En fastighetsägare kan få information om sin fastighet genom Lantmäteriets e-tjänst Min Fastighet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Lantmäteriet  
Kontakta Lantmäteriet

Åsa Cademar-Nilsson
Lantmäterichef
0418-47 35 73
asa.cademar-nilsson@landskrona.se

Erika Eek
Förrättningslantmätare
0418-47 33 88
erika.eek@landskrona.se

Viola Lindgren
Förrättningslantmätare
0418-47 35 96
viola.lindgren@landskrona.se

Carolina Gustafsson
Förrättningslantmätare
0418-47 35 63
carolina.gustafsson@landskrona.se

Kristin Håkansson
0418-47 05 56
kristin.hakansson@landskrona.se

Senast uppdaterad av Anette Drivmo