Skolkuratorer

Skolkuratorer är del av skolans elevhälsa och arbetar bland annat med psykisk ohälsa i vardagen och medling i konflikter. Kuratorn är där för att värna om elevernas perspektiv och ha eleven i fokus.

En skolkurators arbete handlar mycket om att vara observant på hur eleverna känner sig i skolmiljön och att uppmärksamma om någon mår dåligt.

Arbetsuppgifter

  • Socialt rådgivningsarbete
  • Handledning till skolpersonal
  • Samarbete med myndigheter
  • Konferensarbete inom skolan
  • Allmänt förebyggande arbete

Om du har frågor om mobbning kan du kontakta kuratorn på skolan.

Kontakt med skolkuratorn

Kontakt med skolkurator tas av eleven själv, föräldrar, skolpersonal eller andra myndigheter. Adresser till de olika kuratorerna finns på respektive skolas hemsida.

Skolan har kontakt med alla barn i skolpliktig ålder. Som skolans socialarbetare har kurator stora möjligheter i det förebyggande och upppsökande arbetet. Skolkurator registrerar inte samtal eller för journal och har inte någon myndighetsutövande funktion.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson