Familjeportalen - Expeditionen som alltid har öppet!

I Familjeportalen ansöker du bland annat om plats på förskola, fritids eller grundskola. Här finns även betyg, frånvaro/närvaro, kontaktuppgifter med mera, beroende på verksamhet.

Familjeportalen är en webbaserad tjänst som finns tillgänglig dygnet runt för elever, lärare och vårdnadshavare till barn i skola, förskola eller fritidshem.

Kom igång med Familjeportalen

Du kommer till familjeportalen via https://familjeportalen.landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Mats Klein