Avgifter och regler i förskolan

Din avgift grundar sig på den sammanlagda inkomsten i ert hushåll (där barnet är folkbokfört) och på hur många barn i hushållet som har plats i förskola eller fritidshem.

Ett lekande barn

Läs mer om vilka regler och avgifter som gäller i vår broschyr. Du kan även räkna ut din preliminära avgift via länken nedan.

Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt. Läs mer under inkomstkontroll.

Maxtaxa för förskola och fritidshem 2020

Maxtaxan innebär att det finns ett högsta belopp på vad avgiften får kosta för ett hushåll. För 2020 är inkomsttaket 49 280 kr i månaden. Det betyder att du betalar maxtaxa om hushållet tjänar totalt 49 280 kronor eller mer i månaden före skatt. I tabellerna nedan räknas det yngsta barnet som barn nr 1.

Förskola

Barn 1: 


3 % av familjens bruttoinkomst,
max 1 478 kr/månad

Barn 2:


2 % av familjens bruttinkomst,
max 986 kr/månad

Barn 3: 


1 % av familjens bruttoinkomst,
max 493 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

 

Förskola 3-5 år (mer än 15 tim/vecka)

För barn 3-5 år tillkommer det en avgift om vårdnadshavaren behöver omsorg mer än 15 timmar per vecka. Avgiften beräknas på samma sätt som för barn på fritidshem.

Fritidshem 6-12 år

Barn 1: 


2 % av familjens bruttoinkomst,
max 986 kr/månad

Barn 2:


1 % av familjens bruttinkomst,
max 493 kr/månad

Barn 3: 


1 % av familjens bruttoinkomst,
max 493 kr/månad

Barn 4: Ingen avgift

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Emma Tapaninen