Rättvist med rätt avgift

Under augusti - december kontrollerar utbildningsförvaltningen de inkomstuppgifter som vårdnadshavare med barn inom förskola/fritids har lämnat in för det år vi kontrollerar. Kontrollen genomför vi varje år och är viktig ur rättvisesynpunkt, alla ska betala rätt avgift. Kontrollen görs för två år bakåt i tiden.

Ett barn som kikar på kikare

Jämförelse Skatteverket - Avgift för förskola/fritids

Genom att jämföra den totala årsinkomsten enligt Skatteverkets register, och dela denna med 12, får kommunen fram en genomsnittlig månadsinkomst. Den jämförs sedan med den inkomstuppgift vårdnadshavaren lämnat och som är registrerad inom förskola och fritids i Landskrona stad.

Som vårdnadshavare har du ansvar att meddela rätt inkomst och familjeförhållande (personer med gemensamt hushåll) så att avgiften för hushållet blir rätt. Det gör du på vår barnomsorgsportal - https://landskrona.ist.se

 

Har du betalt för mycket eller för lite avgift?

Visar det sig att den inlämnade inkomstuppgiften har varit högre eller lägre än den faktiska inkomsten innebär det att vi i efterhand fakturerar eller betalar tillbaka avgift.

De allra flesta har betalt rätt avgift och kommer därför inte att beröras av detta.

Kontakta oss

Kontakta oss om du undrar något, på telefon 0418 - 47 42 43, 
telefontid måndag - onsdag, klockan 09.00 - 12.00
eller via e-post: inkomstkontroll@landskrona.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson