Öppna förskolor i Landskrona

Öppen förskola erbjuder verksamhet för förskolebarn tillsammans med förälder eller annan vuxen. Här arbetar förskollärare, som leder verksamheten och som även stödjer barn och föräldrar i olika aktiviteter.

Förskollärare med ett barn

Öppna förskolor finns på Rådstugan familjecentral, centralt i Landskrona och på Tellus familjecentral på Idrottsvägen. 

Barnen ges möjlighet till social samvaro och lek i en kreativ miljö. Föräldrarna deltar i verksamheten tillsammans med sina barn och det skapas rika tillfällen att knyta kontakter. Till den öppna förskolan kan alla komma spontant för att träffa andra barn och vuxna.

Verksamheten är avgiftsfri och det krävs inte någon inskrivning eller anmälan för att delta.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson