Aktivt föräldraskap - föräldrakurser för alla

Kurserna riktar sig till alla som har barn i åldern 2-18 år. Alla kurserna är kostnadsfria för dig dom är boende i Landskrona stad och hålls både dagtid och kvällstid.

Aktivt föräldraskap loggan

På våra kurser träffar du andra föräldrar som har barn i samma ålder som du. Oftast bor ni i samma område så att ni kan bilda föräldranätverk.Genom kurserna vill vi ge dig verktyg i ditt föräldraskap och möjlighet att utveckla en positiv självkänsla hos dig och ditt barn.


Läs mer om metoden på www.aktivtforaldraskap.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Mats Klein