Undervisning i sitt modersmål

Om en eller båda av elevens vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och använder detta i sitt ursprungliga umgänge med eleven, skall eleven få undervisning i sitt modersmål.

Förutsättning för att få modersmålsundervisning är att: 
1. eleven har grundläggande kunskaper i modersmålet och 
2. eleven behöver och önskar få sådan undervisning. 

Eleven kan bara ha modersmålsundervisning i ett språk. För att bilda en undervisningsgrupp i ett språk, måste antalet elever vara minst 5 och det måste finnas en lämplig lärare i modersmålet, för att kommunen ska vara skyldiga att starta modersmålsundervisningen. 

När det gäller samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är mindre än fem.

Mer information om modersmål

Mer information om modersmål finns på  hemsidan för modersmål >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson