Prao

Skolan söker samarbete med dig som företagare. Genom ditt engagemang kan du hjälpa våra ungdomar att göra välgrundade studie- och yrkesval inför framtiden.

Att ta emot en ungdom under prao och visa upp ditt företag kan vara ett fantastiskt sätt att marknadsföra din bransch och dess yrken. Prao är en viktig del i elevernas lärande och utveckling där de får konkreta erfarenheter från arbetslivet. Dagens elever är framtidens arbetskraft!

Prao gäller elever i årskurs 8. Eleverna är ute under en tvåveckorsperiod vid fyra tillfällen under våren; vecka 11-12, vecka 13-14, vecka 19-20 och vecka 22-23.

Vinster för företagen:

 • Marknadsföra sin bransch och dess yrken
 • Öka möjligheten att rekrytera på kort och lång sikt
 • Samverkan mellan arbetsliv och skola säkrar framtidens kompetensförsörjning

Vinster för ungdomarna:

 • Ökade kunskaper om arbetsmarknaden
 • Värdefull kunskap om arbetslivets förutsättningar och krav
 • Etablera kontakter med arbetslivet

Ta emot en prao-elev!

Är du intresserad av att samarbeta med oss? Registrera din arbetsplats via formuläret nedan så blir du kontaktad av kommunens prao-samordnare. 

Länk till samverka.nu


Vad är viktigt att tänka på?

Upplevelsen blir mycket bättre för både ditt företag och för eleven om du har ett tydligt syfte med att ta emot eleven. Det kan exempelvis handla om att du vill stärka bilden av företaget eller branschen, säkra långsiktig rekrytering, träffa tänkbara sommarjobbare, hjälpa elever i sitt studie- och yrkesval eller sprida kunskap om hur det är i arbetslivet. När det är tydligt för alla i företaget varför ni valt att ta emot elever fungerar mötet bättre mellan eleverna och medarbetarna. För att underlätta samarbetet med skolan är det viktigt att vara tydlig med vilka förväntningar som finns på samarbetet och vilka olika roller som företaget, eleven och skolan har.

Försäkring

Alla elever i Landskrona Stad är olycksfallsförsäkrade genom kommunens försäkring, även när de gör sin praktik.

Frågor att fundera på:

 • Vad vill vi att eleven ska tycka om oss?
 • Vad vill vi förmedla om vårt företag?
 • Vad vill vi att eleven ska veta om att vara arbetsgivare och/eller anställd?
 • Vad vill vi att eleven ska komma ihåg efter sin tid här?
 • Hur gynnar det oss om eleven tycker att det varit roligt att arbeta i vårt företag eller i vår bransch?
 • Hur kan vi visa vad som är intressant med just vår arbetsplats?


Vill du veta mer om prao?

Kontakta Johan Engkvist, prao-samordnare Landskrona Stad, johan.engkvist@landskrona.se eller 0418 47 42 92.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson