Skoldatateket Landskrona

Vi riktar oss främst till lärare i grund- och gymnasie-skolan, vars elever har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och/eller koncentrationssvårigheter. 

En bärbar dator

SKOLDATATEKET kopplar samman specialpedagogisk kompetens med IT-inriktat stöd till elever och lärare, bland annat genom:

 • Utprovning av digitala verktyg (tex dator eller iPad) för elever i behov av dessa. Föräldrar erbjuds att närvara vid visningen som kan ske på Skoldatateket eller på skolan.
 • Korttidsutlåning av produkter som kan förbättra förmågan att fokusera, som tex taktila hjälpmedel, hörselkåpor, bordsskärmar och sittdynor. Efter utlåningsperioden får skolan besluta om ev. inköp.
 • Fortbildning av lärare/arbetslag kring digitala verktyg och deras användningsområden.
 • Att hålla oss uppdaterade vad gäller digitala verktyg i skolans värld.

 


Två bärbara datorer på ett bord

DIGITALA VERKTYG - bra för många elever, men särskilt viktiga för elever i läs- och skrivsvårigheter.

Att använda digitala verktyg kan göra eleven mer självständig, vilket alltid är målet. Då kan eleven göra uppgifter när hon/han själv vill och inte vara beroende av andra personer runt omkring. Men det ena utesluter inte det andra - det behövs alltid vuxna som också har möjlighet att stötta eleven. Vidare kan digitala verktyg göra arbetet i skolan mer tillgängligt. Texter kan tex läsas upp när läsningen inte fungerar helt automatiskt för eleven.

En talsyntes (IntoWords eller ViTal) kan göra att eleven kan lyssna på texten samtidigt som han/hon skriver den eller efteråt när den är färdig. Det ger eleven möjlighet att rätta texten ännu bättre vad gäller innehåll, för talsyntesen läser det som är skrivet, inte det som man tänker att man har skrivit. Ibland kan man också höra om man stavar fel.

Rättstavningsprogram hjälper eleven när han/hon har skrivit färdigt sin text. Programmet går genom texten och frågar kring ord som det "funderar" kring. Eleven kan lära in ord så att programmet inte behöver stanna vid dem. Ju mer eleven använder programmen, desto snabbare kommer rättningen att gå.  

ILT - Inläsningstjänst ger eleven möjlighet att lyssna på läromedel. Eleven kan då fokusera helt på innehållet. Många upplever att de kommer ihåg innehållet bättre, att det går fortare att läsa texten och att de har mer ork kvar när de är färdiga att tex bearbeta texten och svara på frågor.

Legimus är som ett stadsbibliotek på nätet, där personer med en läsnedsättning kan få ett konto för att lyssningsläsa böcker, vilket är helt gratis. Nu kan alla läsa vilken bok som helst, för det finns 100 000 böcker/titlar att ladda ner från Legimus till sin mobil, surfplatta eller dator. Prata med specialpedagogen på din son/dotters skola, så kontaktar hon/han mig.

Office Lens är en app med vilken eleven kan fotografera valfri text och efter några tryck kan appen läsa upp texten. Samma text kan även skickas till tex Word, OneNote eller PowerPoint. För att detta ska fungera måste eleven logga in på sitt Office365-konto. Kontakta skolan om ni behöver hjälp med inloggningsuppgifterna. Du hittar en lathund till Office Lens, när du klickar på "Lathundar" uppe till höger på denna sida.

 

PROGRAM SOM FINNS PÅ ALLA SKOLDATORER I GRUND- OCH GYMNASIESKOLAN I LANDSKRONA

 • ViTal - Talsyntes, omvandlar text till tal. Kan läsa upp texten medan du skriver och/eller efter att du skrivit färdigt. Läser upp bokstav, ord och/eller mening. Välj mellan åtta olika svenska röster. Finns även röster på engelska, franska, spanska och tyska.
 • StavaRex - Rättstavningsprogram på svenska. Starta programmet när du vill rätta din text. Programmet markerar och stannar vid ord som det är fundersamt kring. Du får stavningsförslag på liknande ord, där det aktuella ordet är inskrivet i en mening. Du kan få ordförslagen upplästa.
 • SpellRight - Rättstavningsprogram på engelska. Starta programmet när du vill rätta din text. Programmet markerar och stannar vid ord som det är fundersamt kring. Du får stavningsförslag på liknande ord och de aktuella orden översatta till svenska. Ordförslagen kan även bli upplästa.

 


En bärbar dator

LADDA NER PROGRAM GRATIS HEMMA

I Landskrona stad kan alla elever i GRUND- och GYMNASIESKOLAN ladda ner följande datorprogram hemma gratis. Eleverna får sina inloggningsuppgifter i skolan:

 • StavaRex - Rättstavningsprogram på svenska. Starta programmet när du vill rätta din text. Programmet markerar och stannar vid ord som det är fundersamt kring. Du får stavningsförslag på liknande ord, där det aktuella ordet är inskrivet i en mening. Du kan få ordförslagen upplästa.
 • SpellRight - Rättstavningsprogram på engelska. Starta programmet när du vill rätta din text. Programmet markerar och stannar vid ord som det är fundersamt kring. Du får stavningsförslag på liknande ord och de aktuella orden översatta till svenska. Ordförslagen kan även bli upplästa.
  Här kan du ladda ner StavaRex och Spellright (Oribi)
 • Inläsningstjänst - Inlästa läromedel. Använd förslagsvis Google Chrome och gå till: www.inlasningstjanst.se. Där kan elever i Landskrona logga in med uppgifter som de fått från skolan. Majoriteten av skolböckerna som används i skolorna i Landskrona finns att lyssningsläsa här. Du kan bl a välja uppläsningshastighet och hur långt du ska spola/hoppa framåt eller bakåt i texten.

 

Elever i GRUNDSKOLAN kan även ladda ner:

 • IntoWords - talsyntes och stavningsstöd. Installeras som ett tillägg i Google Chrome. Kan läsa upp texten medan du skriver och/eller efter att du skrivit färdigt. Läser upp bokstav, ord och/eller mening. Välj mellan fyra olika svenska röster. Du kan få ordförslag medan du skriver. Håll musmarkören ovanför ordet i förslagsrutan och det blir uppläst. Klicka på ordet för att få det infogat i texten. Fungerar på samma sätt på engelska. Välj mellan fem olika röster.                                                                       Film om tillägget i Google Chrome.
 • CD Ord - talsyntes och stavningsstöd. Datorprogram som installeras. Kan läsa upp texten medan du skriver och/eller efter att du skrivit färdigt. Läser upp bokstav, ord och/eller mening. Välj mellan två olika svenska röster. Du kan få ordförslag medan du skriver. Håll musmarkören ovanför ordet i förslagsrutan och det blir uppläst. Klicka på ordet för att få det infogat i texten.Fungerar även på engelska.

 • Övriga program i Vitecs Skolavtal+ 
  Här laddar du ner CD Ord och övriga program från Vitec

 


En surfplatta, ett häfte och en penna

LADDA NER APPAR GRATIS HEMMA

I en privat iPad kan elever i grundskolan ladda ner följande appar och logga in med hjälp av inloggningsuppgifterna som de får från skolan.

 • IntoWords (iOS) - Talsyntes och stavningsstöd. I appen kan man skriva och få texten uppläst medan man skriver. Man kan även lyssna på texten när den är färdigskriven. Möjlighet finns att även få ordförslag under tiden man skriver. Man kan aktivera tangentbordet och använda det i valfri app med samma funktioner.
  Film om IntoWords-tangentbordets funktioner:  https://youtu.be/2tPJY7rnIiU
 • Inläsningstjänst (iOS och Android) - Inlästa läromedel. Här finns de flesta läromedel som används i skolan i inläst version. Inläsningen är gjord av en människa. Man kan bla ändra uppläsningshastighet samt enkelt spola/hoppa framåt och bakåt i texten/boken. 

 


NE.se startsida

 

NE.se - National Encyklopedin på nätet eller i app

NE.se kan alla elever i Landskrona använda gratis. På NE.se finns bl.a. ordböcker där man kan få hjälp med översättning, böjning, uttal och synonymer samt ett uppslagsverk för att leta efter fakta där texterna finns i en enkel och en lång version.

Genom att gå till www.ne.se i skolan kan eleverna skapa ett personligt konto helt gratis för att kunna använda NE.se hemma och för att kunna logga in i NE Junior-apparna

        NE Junior appar

NE junior är appar för åk F-3 som gratis kan laddas ner på en iPad från AppStore.


 Bokomslag som bildar meningen "Never stop learning"

FORTBILDNINGAR PÅ SKOLDATATEKET

Vad? 

Skoldatateket erbjuder utbildning i samtliga datorprogram och appar som finns tillgängliga i våra skoldatorer och iPads i Landskrona, vilka de vanligaste har beskrivits här på Skoldatatekets hemsida. Vidare erbjuds även utbildning i några andra liknande program och appar som inte finns tillgängliga gratis, utan som varje skola själv måste köpa in. Det är program och appar som stöttar elever i sin utbildning, framför allt vad gäller läsning och skrivning, men även andra appar som kan stötta eleven i skoldagen. Det gäller inte vanliga appar som tränar färdigheter, som tex matematikappar som tränar multiplikation eller programmering. 

Hur?

Det brukar vara mest givande att själva arbeta med programmet/appen i samband med att utbildningen sker. Jag har dock rena visningar också om det skulle önskas.

Var?

Utbildningarna kan ske på Skoldatateket eller på er skola.

Vem?

Det kan gälla hela kollegiet, arbetslag, del av arbetslag eller enstaka lärare.

När? 

Kontakta Eija på Skoldatateket för att boka tid på skoldatateket@landskrona.se.

 

Förslag på program och appar som skulle kunna vara aktuella: 

DATOR

 • IntoWords              - talsyntes & ordförslag - tillägg i Google Chrome
 • ViTal                        - talsyntes
 • CD-Ord                    - talsyntes, ordförslag & ordbok
 • StavaRex                 - rättstavningsprogram svenska
 • SpellRight               - rättstavningsprogram engelska
 • ILT - Inläsningstjänst - inlästa läromedel
 • Legimus                   - inläst skönlitteratur
 • studi.se                    - endast mellan- och högstadiet samt gymnasiet
 • SymWriter               - skriv med bildstöd på dator - ej kommunlicens
 • WidgitOnline           - skriv med bildstöd på nätet - ej kommunlicens
 • bildstod.se              - skapa bildstödsmaterial

 

OFFICE 365 PÅ NÄTET

 • IntoWords               - talsyntes & ordförslag - tillägg i Google Chrome
 • StavaRex                 - rättstavningsprogram svenska
 • SpellRight                - rättstavningsprogram engelska
 • Avancerad läsare    - talsyntes i Office365

 

IPAD

 • IntoWords               - talsyntes & ordförslag- tangentbord i valfri app
 • ILT - Inläsningstjänst  - inlästa läromedel
 • Legimus                  - inläst skönlitteratur
 • Office Lens               - fotografera text och få den uppläst, skicka texten till tex Word eller OneNote 
 • Skolstil 2                 - talsyntes - app köps av skolan
 • BitsBoard                - träna på ord - app köps av skolan
 • BookCreator            - skapa en digital bok - app köps av skolan
 • WidgitWriter            - skriv med bildstöd - kräver WidgitOnline-konto

 

Detta är ett axplock av vad som skulle kunna vara aktuellt. Om du har något annat program eller någon app som du skulle vilja lära dig mer om så går det utmärkt att höra av dig och fråga om det finns möjlighet att ha ett utbildningstillfälle om den. 

 


Vilka program/digitala verktyg finns på våra skoldatorer?

Nedan finner du listor på vilka program som finns på våra skoldatorer i Landskrona. Klicka på önskad verksamhet/stadium och se vad som finns tillgängligt för dem.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Skoldatateket  
Kontakta Skoldatateket

Besöksadress:

Kavallerigatan 2B (Tyghuset)
261 31 Landskrona
blobid0.png

0418-47 42 42 skoldatateket@landskrona.se

 

Eija Viitasaari Specialpedagog

Mattias Löwdell IKT-strateg

Senast uppdaterad av Skoldatateket