AV1 - en skolrobot till en elevs tjänst!

Landskrona stad har köpt in fem stycken AV1-skolrobotar. De finns på Utbildningsförvaltningen hos Centralt Verksamhetsstöd och lånas ut till de kommunala grundskolorna och gymnasieskolan i staden. Tillsammans med AV1-skolroboten får skolan även låna en iPad som eleven ska använda för att se och ta del av undervisningen.

På alla skolor finns någon elev som inte kan närvara inne i sitt klassrum av någon anledning. Det kan bero på sjukdom eller något annat. Då skulle en AV1 kunna vara en tillfällig lösning. Utan att vara inne i klassrummet kan eleven delta i undervisningen, samtidigt som den sker i skolan, med hjälp av en AV1.

 

Så här funkar det

AV1-skolroboten finns i klassrummet och eleven finns någon annanstans med en iPad. När eleven startar sin AV1-app på iPaden, kan eleven se och höra vad som sker i klassrummet på skärmen. Ljud och bild strömmas från AV1-skolroboten till appen med hjälp av en mikrofon och en kamera på AV1 (på pannan). Eleven kan också prata med sin lärare och sina klasskamrater via sin iPad, eftersom det även finns en högtalare på AV1 (på bröstet).

Eleven får även låna ett par hörlurar med mikrofon att koppla in i iPaden. Då kan eleven både höra bättre vad de säger i klassrummet och samtidigt kan läraren och klasskamraterna höra eleven bättre. 

 

Eleven kan styra AV1 via sin iPad

Med hjälp av sin iPad kan eleven:

  • Rotera AV1 och röra på dess huvud genom att röra vid iPad-skärmen. På detta sätt kan eleven välja vad AV1 ska titta på i klassrummet.
  • Räcka upp handen - då blinkar en vit ljus uppe på AV1:s huvud.
  • Välja hur högt elevens röst ska höras via AV1: viska, tala, ropa eller helt tyst (avstängt ljud). 
  • Ändra AV1:s ögon och visa hur eleven känner sig: glad, ledsen, fundersam eller neutral.
  • Visa "Stör ej" - då lyser en blå lampa uppe på AV1:s huvud. Då visar eleven att hen lyssnar och är med via AV1, men att hen inte vill/kan/orkar delta mer aktivt.

 

Här är en film som visar hur det funkar:

Filmer om AV1

Det finns fler filmer att titta på om du är intresserad. Här kommer några förslag på filmer och det finns så klart fler på tex Youtube:

AV1 – barnets ögon, öron och röst (1:13 min)

AV1 från Gjensidigestiftelsen (3:59 min)

Robot i skolan hjälper barn med cancer (2:56 min)

AV1 in the Classroom (3:29 min, på engelska)

 

No Isolation - företaget som skapat AV1

Är du intresserad kan du gå in på No Isolations hemsida för att läsa mera om denna lilla kommunikationsrobot som kan hjälpa våra elever.

 

Vill er skola låna en AV1 under en period?

Fyll i en ansökan om stöd från Centralt Verksamhetsstöd, så kommer Eija Viitasaari att kontakta dig i ärendet. För att komma åt ansökan kan du behöva logga in på Landskrona stads intranät. 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av skoldatateket