Hur kan skolskjutsen se ut?

Det finns olika sätt att resa till och från skolan för elever som har rätt till skolskjuts. Skolkort för resa med allmänna kommunikationer, skolskjuts för resa med skolbuss samt särskild skolskjuts.

Om eleven har rätt till skolskjuts och det finns allmänna kommunikationer i närheten av bostaden erbjuds ett skolkort för att ta sig till och från skolan. 

Om det inte finns allmänna kommunikationer i närheten av bostaden och eleven går på sin närområdesskola erbjuds skolskjuts med skolbuss. Skolbussen hämtar och lämnar eleven på särskilt utsatt hållplats.

Om eleven har särskilda skäl till annat transportmedel erbjuds särskild skolskjuts.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Rickard Persson