Särskolor i Landskrona stad

I Landskrona finns särskola på grundskolenivå, gymnasiet och för vuxna.

Information om särskolorna på respektive nivå hittar du via länkarna under rubrikerna.

Menyn för skolmaten på grundsärskolan och gymnasiesärskolan hittar du här >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta särskolan  
Kontakta särskolan

Grundsärskolan

Exercisgatan 60, Landskrona

Karlslundskolan
Emaljgatan 11, Landskrona

Rektor:
Marie Olsson
Tel: 0418-47 35 77
marie.u.olsson@landskrona.se

Bitr. rektor:
Helene Karlsson
Tel: 0418-47 44 98
helene.karlsson@landskrona.se

Gymnasiesärskolan

Gösta Lundhs Gata 13, Landskrona

Rektor

Marie Olsson
Tel: 0418-47 35 77
marie.u.olsson@landskrona.se

Komvux som särskild utbildning

Järnvägsgatan 8, Landskrona

Rektor

Verica Veronica Vasic
0418-47 05 25
verica.vasicabrahamsson@landskrona.se

Personal

Maria Astorga Billing
0418-47 45 62
maria.astorgabilling@landskrona.se

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Monika Torkar