Avfall & återvinning

I dagens samhälle ses avfall inte bara som sopor utan även som en resurs som kan tas tillvara. Genom att samla in avfall kan man återanvända saker eller återvinna materialet och utifrån det skapa nya produkter utan att tära av naturens tillgångar.

Kommunerna Landskrona och Svalöv äger tillsammans bolaget LSR – Landskrona och Svalövs renhållningsbolag. Det är LSR som har hand om sophämtning i staden och som sköter återvinningsstationen på Stuverigatan 25. Det finns också en återvinningsstation på Ven.

LSRs hemsida hittar du mer information om återvinning och sophantering. Där hittar du också information om hur du anmäler sopabonnemang med mera.

Du kan också läsa mer om vad som gäller kring avfall i kommunen och vilka långsiktiga planer som finns för avfall i Landskrona stads renhållningsordning och i Landskrona stads avfallsplan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich