Boendemiljö

Här hittar du information om inomhusmiljö. Inomhusmiljön i bostäder, skolor och andra lokaler har avgörande betydelse för vår hälsa. Eftersom vi vistas långa stunder inomhus, är det därför viktigt att vi har en god luftkvalitet inomhus och att vi slipper ljud-och luktstörningar.

Om du har problem med din boendemiljö, till exempel temperatur, ventilation, ohyra, buller, fukt och mögel ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Det är fastighetsägaren som har ansvar att se till att fastigheten uppfyller myndigheternas fastställda krav. Fastighetsägaren bör sedan få tid på sig att undersöka problemet och föreslå en lösning.

Blir det ingen lösning på problemet kan du ta kontakt med miljöförvaltningen. Om du vill lämna in en anmälan om olägenhet ska du fylla i blanketten "blankett om olägenhet och störning" (Boendemiljö, 2 blanketter) och skicka till miljöförvaltningen.

Om störningen bedöms utgöra en olägenhet för människors hälsa eller miljö kan vi handlägga ärendet. Miljöförvaltningen gör den bedömningen samt om det finns stöd enligt miljöbalken för att kräva åtgärder. Med olägenhet för människors hälsa menas en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Läs mer om boendemiljö  
Läs mer om boendemiljö

Senast uppdaterad av Rainer Weich