Vatten & avlopp

I Landskrona är kommunalt vatten och avlopp väl utbyggt i stora delar av kommunen. Endast ca 600 hushåll i Landskrona har egen dricksvattenbrunn och enskilt avlopp, resterande är anslutna till det kommunala nätet eller är anslutna till en dricksvattensamfällighet.

Dricksvatten - vårt viktigaste livsmedel.

De flesta i Landskrona får sitt vatten från sjön Bolmen i Småland. Vattnet transporteras i stora tunnlar till Ringsjöverket där det renas och blir dricksvatten. Det är Sydvatten AB som levererar vattnet och i Landskrona tar NSVA över ansvaret för att distribuera och kontrollera att det är ett säkert dricksvatten som når våra kranar. För att säkerställa att vattnet håller god kvalitet tar NSVA regelbundet prover på dricksvattnet runt om i ledningsnätet. Det kommunala dricksvattnet i Landskrona är mjukt, närmare bestämt 4dH (tyska hårdhetsgrader, 1 °dH motsvarar 10 mg kalciumoxid (CaO, kalk) per liter vatten. Om vatten är hårt eller mjukt beror på hur mycket kalcium- och magnesiumjoner det innehåller). Mer om dricksvattnet på NSVA:s hemsida

Avloppsrening

Lundåkraverket är Landskronas avloppsreningsverk och tar emot avloppsvatten från de flesta hushållen i kommunen men också från verksamheter. Allt går dock inte att rena i ett avloppsreningsverk utan går istället orenat ut i Öresund, bl. a dagvattnet. Tänk därför på vad du spolar ner i toaletten och avloppet. Mer om spillvatten på NSVA:s hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rose-Marie Stigsdotter