Hållbara val

Våra val i det dagliga livet påverkar både hälsa och miljö. Vad är rätt eller fel? Det är inte lätt att svara på detta. Konsumtionen i Sverige överstiger med god marginal en hållbar global utveckling. Man kan dock minska sin miljöpåverkan genom ändrade konsumtionsvanor. Genom att välja bort eller ersätta vissa produkter kan dessutom hälsoriskerna reduceras.

Miljömärkningar

Samhället befinner sig i en ständig utveckling, vilket påverkar vår hälsa och  miljön omkring oss. Hur kan vi som konsumenter påverka utvecklingen i en positiv riktning?

Här presenterar vi några tips som kan minska påverkan på vår hälsa och på miljön.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

Senast uppdaterad av Rainer Weich