Hållbara val och ny avfallsplan

Våra dagliga val  påverkar både hälsa och miljö. Vad är rätt eller fel? Det är inte lätt att svara på detta. Konsumtionen i Sverige överstiger med god marginal en hållbar global utveckling. Man kan dock minska sin miljöpåverkan genom att ändra sina konsumtionsvanor. Genom att välja bort eller ersätta vissa produkter kan dessutom vissa hälsorisker reduceras.

Miljömärkningar

Miljö- och etisk produktmärkning

Samhället befinner sig i en ständig utveckling, vilket påverkar vår hälsa och  miljön omkring oss. Hur kan vi som konsumenter påverka utvecklingen i en positiv riktning?

Här presenterar vi några tips som kan minska påverkan på vår hälsa och på miljön.

logo 

Ny Avfallsplan

Länken nedanför leder dig vidare till sidan Vatten & avlopp där du hittar länken till renhållningsordningen och avfallsplanen.

Länk

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich