Energi- och klimatrådgivning


Lättläst sida

Energi- och klimatrådgivning är en kommunal rådgivningstjänst som är lokaliserad på miljöförvaltningen. Målgruppen är privatpersoner, små- och medelstora företag samt organisationer och föreningar. Rådgivningen är gratis och oberoende.

 Termostat

Om du har funderingar på energisparåtgärder som t.ex. värmepumpssystem, solceller, solpaneler, elcykel, laddstolpe för elbilar, belysning, ventilation, olika bidrag för energieffektiviserande åtgärder, elavtal eller allmänna energibesparingsåtgärder i ditt hem, industribyggnad, flerbostadshus eller föreningslokal, ja då kan du kontakta mig, din kommunala, oberoende och kostnadsfria energi- och klimatrådgivare!

Rådgivningen sker förslagsvis via telefon, e-post samt efter tidsbokning med energi- och klimatrådgivaren, i stadshuset. För företag, organisationer och föreningar kan det vara aktuellt med på-plats-besök och i undantagsfall även hos privatpersoner.

Kontakta energirådgivaren via E-post: kontaktcenter@landskrona.se
eller telefon: 0418 470 000

Stor- eller småförbukare av el?

Ett genomsnittligt svenskt småhus med cira 125 kvadratmeter boyta använder 25 000 kilowattimmar energi per år. Av detta används ungeför 60 procent till uppvärmning av huset, 20 procent går åt till varmvatten och 20 procent används till hushållsel.

Utifrån dessa medelvärden får man ett grepp om hur den egna energianvändningen ligger till. Avvikelserna kan förstås vara stora beroende på antalet familjemedlemmar, var man bor i landet etc. För att spara energi och få ner kostnaderna finns det listat ett antal tips under Energispartips, som inte kräver några större åtgärder.

Ett råd till alla fastighetsägare är att kontinuerligt (en gång i månaden) läsa av din elmätare och sedan kontakta ditt nätföretag och meddela avläst värde. Genom att göra detta så kommer din elräkning vara den verkliga räkningen. Nätföretagen kan därmed inte göra en vinst på räntan på de pengar, på den beräknade elräkningen, som överstigen den verkliga. Beräknad förbrukning brukar nästan alltid vara mer än den verkliga förbrukningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich