Miljösmart resande

Till fots, med bil, buss, båt, cykel eller tåg? Färdsätten är många. Här hittar du information och länkar som underlättar din resa.

En cykel vid en gångväg

Kollektivtrafikresande

Landskrona arbetar med att utveckla kollektivtrafiken så att det är attraktivt att bo i Landskrona utan tillgång till eget fordon. Landskrona ska fortsätta utmärka sig som en miljöprioriterande stad med trådbussarna som välkänt varumärke.

Gång- och cykeltrafik

Det ska vara säkert att ta sig fram i staden, oavsett om du går, cyklar eller använder ett annat oskyddat färdmedel. Därför ska nätet kontinuerligt byggas ut och förbättras och prioriteras i förhållande till bilnätet. För att öka framkomligheten för oskyddade trafikanter kommer de att prioriteras vid integrering med andra trafikslag.

Hastighet

Hastigheten har stor direkt inverkan på trafiksäkerheten och konsekvenserna vid en kollision, och med en lägre hastighet minskar skadegraden. Risken för att en personskadeolycka ska inträffa ökar med ökande hastighet. I Sverige är nollvisionen grunden för trafiksäkerhetsarbetet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich