Kolonier i Landskrona

Landskrona är en av Sveriges tätaste kolonistäder. Med cirka 1400 kolonilotter är det lätt att få en lantlig känsla fast man befinner sig mitt i staden.

De cirka 1400 kolonilotterna är fördelade på sex olika koloniområden i varierade storlekar. Varje område har sin egen koloniförening.

Staden har sett över samtliga koloniområden för att kunna ta ett helhetsgrepp om utvecklingen. Översynen resulterade i en handlingsplan som kommunfullmäktige fattade beslut om i januari 2020. Beslutet har vunnit laga kraft, alltså blivit giltigt, och åtgärder kopplade till handlingsplanen kommer att påbörjas i februari 2021. 

Beslutad handlingsplan för Landskronas koloniområden. 

Kortversion av handlingsplanen.

 

Våra koloniområden


Axeltofta med sina 176 kolonilotter ligger 4 km söder om Landskrona på väg ut mot Häljarp. Till Axeltofta tar du dig enkelt med cykel på cykelbanan som går mellan Landskrona och Häljarp och som löper rakt igenom koloniområdet.
Här får man ro i själen när man ser hästar beta i sina hagar alldeles intill området.

Citadellet med sina 123 kolonilotter som är placerade på Citadellets gamla befästningsvallar, är Landskronas äldsta koloniområde. År 1903 byggdes Rothoffska kolonin som tillhör en av områdets äldsta kolonier och bedrivs numer som ett museum.
Området ägs av Statens Fastighetsverk och förvaltas av Landskrona stad som i sin tur arrenderar ut kolonilotterna.
Välbevarade stugor med ursprungliga trädgårdar som ligger placerade längst vallgravarna ger miljöer som är unika i sitt slag.

Gråen med sina 55 kolonilotter är väldigt speciellt eftersom det är placerade på just Gråen som är en liten ö, och ligger precis utanför Landskronas hamninlopp.

Kopparhögarna med sina 560 kolonilotter är Landskronas största koloniområde. Kopparhögarna ligger i Landskronas norra utkant med staden som närmsta granne och landsbygden som gränsar norrut. En härlig miljö så nära staden men ändå känslan av att få vistas ute på landet.

Larvi med sina 324 kolonilotter ligger alldeles intill det värdefulla Exercisfältet. På Larvis koloniområde är det väldigt lätt att få en härlig lantlig känsla som detta fina område sprider omkring sig. En underbar miljö som inte ligger långt ifrån Öresundskusten.

S:t Olovs vång med sina 162 kolonilotter ligger centralt beläget alldeles intill vårt stora lasarett område. Det är en vacker liten oas som skänker glädje åt många människor. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson