Hur gör man när man säljer och köper koloni

Att köpa eller sälja sin koloni

Som koloniägare i Landskrona äger man byggnaderna på sin kolonilott men arrenderar marken av staden. Ett arrendeavtal tecknas mellan kolonisten och staden. I arrendeavtalet kan man läsa om vilka rättigheter och skyldigheter man har som arrendator. Säljaren ska ha gällande arrendeavtal.

Bygglov eller rivningslov gäller all byggnation eller rivning inom kolonilotten. Det är köparens ansvar att kontrollera om bygglov finns på byggnaderna.

Det är krav på att ha en godkänd toalett i din koloni. Urinseparerande toa och mulltoa är godkända toaletter. Vid ytterligare information angående godkända kolonitoaletter kontakta mlljöförvaltningen.

Vid försäljning av sin koloni ska alltid koloniförvaltaren kontaktas, det görs då en koloniöverlåtelse.

Vid överlåtelsen kontrollerar staden:

  • att storleken på byggnaderna inte överstiger det som står i arrendeavtalet.
  • att arrendatorn är myndig.
  • att arrendatorn är mantalskriven i Landskrona stad.
  • att man bara är arrendator till en kolonilott
  • att blivande arrendator inte ha några skulder eller betalningsanmärkningar till staden.

Kontakta

Säljaren ska kontakta styrelsen i koloniföreningen ang. försäljningen.

Kostnad

En koloniöverlåtelse kostar 1000 kr, fakturan skickas till säljaren.      

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rickard Persson