Hur hanterar man toalett och latrin på kolonin

I Landskrona Stad måste alla kolonilotter med stuga ha en torrtoalett installerad. Det är du som arrendator som ansvarar för den installationen.

Latrinhantering

 OBS alla lösningar med vatten eller kemikalier är förbjudna inom koloniområdena. Man får inte heller låta eventuellt separerad urin gå till BDT avloppet.

När ska du ansöka?
Du kan när som helst ansöka om eget omhändertagande. Vill du undvika automatisk hämtning från LSR måste miljöförvaltningen ha din ansökan senast 2 veckor efter kontraktskrivning. 

För mer information om ansökan för toalett, eget omhändertagande eller andra möjligheter för dispens, se: www.landskrona.se/invanare/leva-bo/kolonier-i-landskrona.

Blankett för ansökan https://eservice.landskrona.se/MenuGroup2.aspx?groupId=8.

Vad kostar det?
En dispensansökan kostar 1870 kr och gäller i 5 år.

Fortfarande frågor?
Kontakta Miljöförvaltningen: tel. 0418-47 06 00 eller miljo@landskrona.se.

Frågor om latrinhämtning: Kontakta LSR på tel. 0418-45 01 00 eller kundtjanst@lsr.nu.

Mer information om hantering och regler kring avlopp https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/ observera att varmkomposteringen inte är tillåtet inom koloniområdena på grund av risken för lukt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Information in English  
Information in English

Senast uppdaterad av rainer weich