Hur hanterar man toalett och latrin på kolonin

I Landskrona Stad måste alla kolonilotter med stuga ha en torrtoalett installerad. Det är du som arrendator som ansvarar för den installationen.

Latrin

Latrinen kan hanteras på något av följande sätt:

Hämtning från LSR

Påbörjas automatiskt vid nytt arrendeavtal. Pågår maj-september.

 

Eget omhändertagande

Kompostering i behållare för latrinkompostering. Kräver dispensansökan från miljöförvaltningen.

 

Förbränningstoalett

Förbränningstoalett kräver inte kompostering.

 

OBS alla lösningar med vatten eller kemikalier är förbjudna inom koloniområdena. Man får inte heller låta eventuellt separerad urin gå till BDT avloppet.

När ska du ansöka?

Du kan när som helst ansöka om eget omhändertagande. Vill du undvika automatisk hämtning från LSR måste miljöförvaltningen ha din ansökan senast 2 veckor efter kontraktskrivning. 

För mer information om ansökan för toalett, eget omhändertagande eller andra möjligheter för dispens, se: www.landskrona.se/invanare/leva-bo/kolonier-i-landskrona.

E-tjänst för eget omhändertagande av toalettavfall

Fler frågor?

Kontakta Miljöförvaltningen: tel. 0418-47 06 00 eller miljo@landskrona.se.

Frågor om latrinhämtning: Kontakta LSR på tel. 0418-45 01 00 eller kundtjanst@lsr.nu.

Mer information om hantering och regler kring avlopp

https://avloppsguiden.se/informationssidor/ta-hand-om-avfallet/ observera att varmkomposteringen inte är tillåtet inom koloniområdena på grund av risken för lukt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Information in English  
Information in English

Senast uppdaterad av Maria André