Avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen

I Landskrona får de flesta invånarna kommunalt vatten. För att säkerställa vattenkvaliteten tar NSVA ofta vattenprover på dricksvattnet. Trots detta kan det bli störning i vatten- och avloppsförsörjningen om det innehåller föroreningar, om systemet utsätts för sabotage eller om det blir ett avbrott på vattenledningarna.

Gatuavlopp

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa uppdateringar om vattenläget på NSVA:s (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) driftinformation, titta på landskrona.se samt följa Landskrona stad på Facebook för att få veta mer. Följ även rapportering i lokala medier.

Vid händelser som utgör en fara för liv och hälsa kan räddningstjänsten begära VMA, viktigt meddelande till allmänheten. Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information. Läs mer om VMA här.

Vad ska jag göra om det blir avbrott i vattenförsörjningen?

Vid avbrott eller störning i vatten- och avloppsförsörjningen ska du följa de instruktioner som kommer via NSVA:s hemsida samt landskrona.se

Hur kan jag förbereda mig redan nu?

  • Se till att ha dricksvatten sparat hemma. Ett tips är att fylla tomma PET-flaskor med vatten och lägga i frysen. På så sätt hålls vattnet färskt.
  • Det är bra att tänka till hur du kan använda dina toaletter vid ett avbrott i avloppet, det går exempelvis att fästa plastpåsar i toaletten och på så sätt skapa ett torrdass.

Vad gör Landskrona stad?

Vi har en så kallad nödvattenplan för hur vi kommer att placera ut nödvattentankar vid ett större vattenavbrott. Om vattnet är förorenat och går att dricka efter att du kokat det kommer vi inte att ställa ut nödvattentankar.

Kommunen arbetar ständigt med att upprätthålla en god dricksvattenförsörjning och vid ett eventuellt avbrott eller förorening i dricksvattnet kommer vi att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Caroline Johansson