Elavbrott

I de flesta fall orsakas elavbrott av extremt väder; till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall. Det kan även orsakas av olyckor, tekniska fel och sabotage.

Långvariga strömavbrott kan få allvarliga konsekvenser eftersom samhället till stor del är beroende av el. De första timmarna brukar inte vara så stora problem, speciellt inte om det är på kvällen eller natten. Men ganska snabbt kommer problemen, exempelvis du börjar bli hungrig men kan inte laga mat. Ju längre avbrottet är desto mer kommer du påverkas. Är det ett riktigt om fattande strömavbrott kan allt från värme och vattenförsörjning till uttagsautomater påverkas.

Hur får jag information om vad som hänt?

Du som bor i tätorten:

Vid ett elavbrott inom Landskrona kan du få information från Landskrona Energi, både på deras hemsida och på sociala medier. Där hittar du oftast en prognos på hur lång tid avbrottet beräknas ta. Tänk på att vid ett större avbrott är det troligen många som ringer deras journummer. Ring inte i onödan.

Du som bor utanför tätorten:

Utanför tätorten kan du vända dig till E.on. På deras hemsida finns en avbrottskarta som visar antalet drabbade, orsak och tidsprognos. Är det ett omfattande avbrott ska du lyssna på Sveriges Radio P4 för att få information om vad som har inträffat. Om du inte har tillgång till elektricitet kan det vara bra att ha tillgång till en batteridriven radio, solcellsradio, bilradio eller vevradio. Om du har internet, titta på landskrona.se och krisinformation.se för att få veta mer.

Glöm inte att det alltid är bra att prata med din omgivning! Kanske kan ni hjälpa varandra? Ta kontakt med dina grannar.

Vad ska jag göra om det blir elavbrott?

  • Kontrollera säkring eller jordfelsbrytare i ditt proppskåp. Om omgivningen inte heller har el beror detta på ett större elavbrott. Kontakta då din elleverantör. 
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Vid större elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om hur drabbade kan få hjälp.
  • Håll värmen! Värmen kan försvinna i din bostad om du använder elburen värme eller fjärrvärme. Avdela ett rum där familjen vistas så bevarar ni värmen längre. Stearinljus och värmeljus ger värme, men se upp med brandfaran. Tänk på att kyla kan läcka in via ventilationen.
  • Vid längre elavbrott bör du tappa upp vatten i flaskor, kastruller och andra behållare då vattnet kan sluta rinna i kranen.
  • Om det är vinter och kallt kan du tömma frysen och lägga känsliga matvaror utomhus, exempelvis på uteplatsen eller balkongen.

Om många hushåll har hög elförbrukning när elen kommer tillbaka utsätts elnätet för överbelastning. Då kan det bli obalans i hela systemet och bli svart igen. Sätt därför inte igång all el och värme på en gång.

Hur kan jag förbereda mig för elavbrott?

  • Det är bra att ha en batteridriven eller solcellsdriven radio och extra batterier till hands. Du kan också använda bilradion.
  • Ha ficklampor och reservbatterier hemma och lättillgängliga.
  • Se till att ha alternativa värmekällor hemma, såsom värmeljus och filtar.
  • Förbered ett kit som kan vara bra att ha hemma. En checklista på detta går att skriva ut på Energimyndighetens hemsida.
  • Ta reda på var närmaste brandstation finns. Elavbrott kan leda till teleavbrott och svårigheter att nå 112. På brandstationen kan du få hjälp att larma.

Vad gör Landskrona stad?

Vi arbetar för att ha ett robust elsystem. Vid ett längre elavbrott prioriterar kommunen människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet. Ett elavbrott kan få flera olika konsekvenser. Om till exempel försörjningen av dricksvatten skulle slås ut kommer kommunen att agera som vid ett avbrott i dricksvattenförsörjningen.

Kommunen har ett pågående arbete med så kallade trygghetspunkter. Där kommer det att finnas reservkraft och tillgång till information. Om trygghetspunkterna behöver användas kommer det att kommuniceras var de finns och vad som finns att använda där.

Det finns dessutom reservkraft hos vissa verksamheter och byggnader som ska se till att de förses med el trots ett elavbrott. Det finns till exempel reservkraft inom sjukvården och äldreomsorgen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Caroline Johansson