Översvämningar

Vid till exempel storm eller om det regnar mycket på kort tid kan det bli översvämningar. Lågt liggande områden är extra utsatta. Här har vi samlat lite information om vad du ska tänka på när det finns risk för översvämning.

En översvämmad väg

Elavbrott

En översvämning kan leda till elavbrott. Du behöver planera för det, till exempel genom att ha konserver och annan mat hemma som inte behöver tillagas, tillgång till stearinljus och ficklampor och en radio som fungerar utan vanlig el. Mer information om detta finns på dinsakerhet.se.

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid en översvämning ska du lyssna på Sveriges Radio P4 för att få information om vad som har inträffat. Om du inte har tillgång till elektricitet kan det vara bra att ha tillgång till en batteridriven radio, solcellsradio, bilradio eller vevradio. Om du har internet, titta på landskrona.se och krisinformation.se samt följ Landskrona stad på Facebook för att få veta mer. Det går även att ringa 113 13, SOS Alarms informationsnummer, om det är en större olycka eller kris som har inträffat.

Så kan du förbereda dig för översvämning

 • Ta reda på hur det ser ut där du bor, bor du i ett riskområde?
 • Ta reda på vad du ska göra om det skulle bli översvämning.
 • Förbered ett kit som kan vara bra att ha hemma. Klicka här för checklista.

Villa- eller fastighetsägare

 • Det är bra att ha sandsäckar för att täcka avlopp.
 • Se till att ha en hemförsäkring.
 • Skaffa pumpar, eller kolla upp var du kan hyra pumpar i händelse av översvämning.
 • Se till att dagvattnet är kopplat till dagvattenledning och att spillvattnet är kopplat till spillvattenledning.
 • Servisledningarnas kondition och funktion bör kontrolleras regelbundet.
 • Inga invändiga installationer ska vara kopplade till dagvattenledningar.
 • Installera backventil för spillvattenledningen.
 • Installera självstängande golvbrunnar.
 • Ha tunga tättslutande föremål på lager för att kunna lägga över golvbrunnar och toaletter i källaren.
 • Vid renoveringar av källare och anläggningsarbeten i trädgården så bör du fundera på vad du kan göra för att klimatanpassa/skydda din fastighet.
 • Några exempel på förebyggande åtgärder är se till att vattnet alltid rinner bort från byggnader, bygg bort källartrappor och garagenedfarter, säkerställ att källarfönster är täta och fundera på om det går att avveckla öppna avloppslösningar i källaren.
 • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

Se NSVAs broschyr källaröversvämingar för fler tips och råd. 

Utrymning

Det är osannolikt att något större område i Landskrona skulle behöva utrymmas.

Om ett drabbat område behöver utrymmas kommer du att få veta det i Sveriges radio P4, via landskrona.se samt via stadens Facebook. 

Vad ska jag ta med mig?
Vid utrymning behöver du bland annat ta med dig liggunderlag, sovsäck, kontanter, värdehandlingar, medicin och toalettartiklar. På dinsäkerhet.se finns en checklista inför utrymning du kan läsa mer i detalj om vad du behöver ha med dig. 

Vad gör Landskrona stad?

Landskrona stad tar fram en klimatanpassningsplan där vi tittar på hur kommunen drabbas dels vid ett skyfall, dels vid en höjning av havsnivån.

I händelse av en översvämning planerar vi för att minska dess konsekvenser genom att prioritera människors liv och hälsa samt samhällsviktig verksamhet. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Caroline Johansson