Smittspridning

En smitta som sprids i Sverige kan i vissa fall få stor påverkan på samhället. Detta upplever vi inte minst just nu med Covid-19.

WHO deklarerade den 11 mars 2020 att Covid-19 är en pandemi. Landskrona stad följer aktivt händelseutvecklingen kring Covid-19. Kommunens fokus är att skydda de äldre och andra som tillhör riskgrupperna samt att säkerställa att samhällskritisk verksamhet fungerar. Mer information om Covid-19.  

Smittspridning kan även ske från djur

Förutom att sjukdomar kan spridas mellan människor så finns det sjukdomar som kan spridas mellan djur och sjukdomar som kan spridas från djur till människa. En sådan smittspridning kan bli omfattande, påverka både människor och djur och medföra stora ekonomiska förluster.

Hur får jag information om vad som hänt?

Vid akut smitta ska du lyssna på Sveriges Radio P4 för att få information om vad som har inträffat.

Om du har internet kan du få mer information på krisinformation.se som har aktuell och bekräftad information från svenska myndigheter.

Information om pågående smittor finns också hos:

Vad ska jag göra vid smittspridning?

  • Ta del av information från ansvariga myndigheter.
  • Vid smitta är det viktigt att hålla god hygien. Se till att du inte utsätts för smittkällan och följ de råd och rekommendationer som kommer vid en eventuell smittspridning.

Även när det inte pågår en smitta är det viktigt att hålla god hygien. Att tvätta händerna är något av det allra viktigaste du kan göra för att förhindra att smitta sprids. Försök att göra det till en vana att tvätta händerna vid följande tillfällen: 

  • När du kommer hem
  • Efter toalettbesök
  • Innan du lagar mat
  • Innan du äter

Vad gör Landskrona stad?

Vid en stor smittspridning bland människor och/eller djur kommer kommunen att samarbeta med berörda myndigheter för att begränsa spridningen och lindra konsekvenserna. Det finns pandemiplaner i kommunens verksamheter ifall detta skulle inträffa. Pandemier och epidemier definieras som utbrott där en smitta sprider sig väldigt mycket snabbare än förväntat. En pandemi har större geografisk spridning än epidemi.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Caroline Johansson