Viktigt meddelande till allmänheten

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

VMA är ett sätt att varna många människor samtidigt om fara uppstår. Det kan ske på olika sätt, exempelvis via radio & TV, sms, i olika appar eller via utomhussystemet som populärt kallas Hesa Fredrik

Utomhussystemet
Klockan 15.00 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december är det testkörning av VMA - viktigt meddelande till allmänheten.

Larmet tjuter i sju (7) sekunder och gör därefter paus i fjorton (14) sekunder. Så håller det på i minst två minuter. Det kan vara bra att hålla för öronen. Efter ett kortare uppehåll följs sedan testet av "Faran över" som är en ihållande ton i 30 - 40 sekunder.

Vad gör du om det går ett VMA-larm?

Är det inte ett test ska du:

  • Gå inomhus.
  • Stänga alla dörrar, fönster och all ventilation som går att stänga.
  • Lyssna på radio (kanal P3 eller P4) eller titta på SVT text tv sidan 599.

När faran är över så hörs en ihållande ton i 30-40 sekunder.

Mer information om VMA hittar du på Krisinformations hemsida, klicka här så kommer du dit.

Larm om viktigt meddelande till allmänheten

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti