Samhällsinformation om situationen i Ukraina

Nationella myndigheter bevakar händelseutvecklingen i Europa. Staden får löpande information om utvecklingen genom de nationella och regionala nätverk vi ingår i. Här hittar du länkar till mer information och svar på de vanligaste frågorna.

Faktagranskad information om krisberedskap

På webbplatsen krisinformation.se finns bekräftad och trovärding information och länkar från svenska myndigheter om läget just nu. Där hittar du även information om händelsen riktad till barn.

Krisinformation.se 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gjorde broschyren Om krisen eller kriget kommer som skickades till alla hushåll 2018. I den finns checklistor på vad du kan behöva ha hemma och information om hur Sveriges försvar fungerar med mera. Du hittar den på MSBs hemsida. 

MSB.se

Var källkritisk - sprid inga rykten

Starka känslor försvårar för oss att tänka kritiskt och rationellt. Detta utnyttjar de som skapar missledande information genom att måla upp skräckscenarier och genom att använda känslostarka bilder. När du tar del av information om situationen i Ukraina är det därför extra viktigt att du funderar på vem som säger vad och varför. Du hittar bra tips och en checklista på Krisinformation.se:

Krisinformation.se

Frågor och svar angående situationen i Ukraina:

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr