Livsmedelsäkerhet

Livsmedel ska vara säker ur hälsosynpunkt och ingen ska bli lurad av matens innehåll, dess ursprung och märkning. Livsmedelstillsyn är därför en viktig del av miljöförvaltningens arbetsuppgifter. Här kan du hitta information om de livsmedelskontrollerna som utförs och hur du som konsument ska agera om du tror att du blivit matförgiftad.

Temperaturmätning

Livsmedelstillsyn

Alla som hanterar livsmedel för konsumenter omfattas av livsmedelskontrollen. Det gäller till exempel restauranger, caféer, gatukök, matvagnar, livsmedelsindustrier, bagerier, kiosker, nätförsäljning, butiker, livsmedelslager, torgstånd, skolor och äldreboenden.

Enligt livsmedelslagen är miljöförvaltningen ansvarig för livsmedelskontrollen. Målet är att livsmedel ska vara säkra att äta eller dricka och att ingen blir lurad av maten - till exempel vad gäller matens innehåll eller dess ursprung.

Kontrollen sker genom både oanmälda inspektioner och genom provtagning av livsmedel. Utöver våra rutinkontroller, genomför vi extra kontroller om det föreligger misstankar om olägenheter. Det kan röra sig om att någon kanske har blivit matförgiftad (läs mer om det under "Anmäl misstänkt matförgiftning" längre ner) eller att någon har anmält något olämpligt. Vi kan även få information från andra kommuner eller Livsmedelsverket om hälsorisker med vissa typer av livsmedel.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll

Senast uppdaterad av Rainer Weich