Livsmedelsäkerhet

Maten ska vara säker för alla och ingen ska bli lurad av maten. Livsmedelstillsyn är därför en viktig del av stadens arbete. Här finns information om de kontroller som utförs och om hur du som konsument ska göra om du tror att du blivit matförgiftad.

Temperaturmätning

Livsmedelstillsyn

Alla som hanterar livsmedel som allmänheten kommer åt omfattas av kontroll. Det gäller allt från till exempel restauranger, caféer, gatukök, matvagnar, livsmedelsindustrier, bagerier, kiosker, nätförsäljning, butiker, livsmedelslager, torgstånd, skolor och äldreboenden. Det är miljöförvaltningen som utför kontrollen. Målet med kontrollen är att livsmedel ska vara säkra att äta eller dricka och att ingen blir lurad av maten - till exempel om vad den innehåller eller var den kommer ifrån.

Kontrollen sker genom både oanmälda inspektioner och genom provtagning av livsmedel. Utöver våra rutinkontroller gör vi också extra kontroller om det finns misstankar om någon olägenhet. Det kan vara till exempel att någon kanske har blivit matförgiftad (läs mer om det under Anmäl misstänkt matförgiftning längre ner) eller att någon hör av sig till oss om något som ser olämpligt ut. Det kan också vara att vi får information från andra kommuner eller från Livsmedelsverket om risker med någon särskild typ av livsmedel.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta miljöförvaltningen  
Kontakta miljöförvaltningen

Miljöförvaltningen
Stadshuset, Drottninggatan 7

miljo@landskrona.se
0418-47 06 00

Kontaktpersoner, fullständig lista

Miljöförvaltningens rapporter 

 

 
Relaterat innehåll  
Relaterat innehåll