Livsmedelsinspektioner vecka 24

E DO Sushi, Coop Forum, Ålabodarnas hamnkrog, Danielas spel och tobak och King Kebab

E DO Sushi

 • I det bakre utrymmet står många kartonger staplade på golvet och rissäckar är placerade på en lastpall. Förvaringen försvårar rengöring.
 • Rå fisk i kylbänk höll mellan 3 och 5 grader.
 • Instickstermometer för kontroll av temperatur saknas
 • I verksamhetens rutin har de satt en gräns för pH på 5 vilket inte är tillräckligt surt för att förhindra tillväxt. Vid inspektionen var pH på riset ok.

Coop Forum

 • Disk i förbutik med bl.a. läsk och bakverk smutsig.

Ålabodarnas hamnkrog

 • Dörrfoder saknas mellan diskrum och lagerutrymme vilket försvårar rengöring.
 • Hyllor i en del kylar är rostiga och därmed svåra att rengöra.
 • Smutsiga städredskap förvardes vid inspektionstillfället i köket
 • Smutsigt på hyllor i vissa kylar där livsmedel förvaras.
 • Ovidkommande föremål på flera ställen  i köket vilket försvårar rengöring.
 • Termometer med laser och/eller instick saknades vid inspektionstillfället.
 • Handtvättställ var vid inspektionstillfället smutsigt
 • Handtvättställ saknade vid inspektionstillfället tvål och torkpapper
 • Hårskydd saknas.

Danielas spel och tobak

 • Verksamheten har ingen termometer för att mäta temperaturerna i glassboxarna.

King Kebab

 • Brister i rutin för upphettning av fryst kebab, upphettning sker i varmhållningen och tar för lång tid.
 • Kebab höll 56 grader
 • Grönsaker i salladsbänk höll 13 grader.
 • Personal saknade hårskydd

Send a comment about the site to the editors. If you have a comment regarding the response or regarding any municipal services you send an opinion.