Alkohol, narkotika, doping och tobak

ANDT står för Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak. Det nationella övergripande målet med arbetet är: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk. Landskrona har samma mål för den egna kommunen och arbetet sker i samverkan mellan Individ och familjeförvaltningen, polisen och utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Stöd till dig och dina anhöriga  
Stöd till dig och dina anhöriga

Är du orolig över en familjemedlems alkoholvanor eller misstänker du droganvändning?

Barn- unga och familj
Mottagningstelefon: 0418-473607, är öppen varje dag mellan 10-12
Besöksadress mottagningen: Selma Lagerlöfs väg 3

 

Är du vuxen och i behov av stöd eller hjälp?
Mottagningstelefon: 0200-770 220
Besöksadress: Rådmansgatan 7

 

Mottagingen för vuxna har även drop-in tider Måndagar och Fredagar mellan 9-11

 

Kontakt  
Kontakt

ANDT-koordinator
0418 - 47 32 02

Publicerat den av Elisabeth Axelsson

Senast ändrad