Processer och beslut

Folkhälsopolitik, det vill säga politiska beslut om inriktningar och åtgärder ger förutsättningar för att främja, stödja, bevara och utveckla folkhälsan och utgår från de nationella, regionala och lokala mål som presenteras nedan. Dessa mål ligger till grund för processer och beslut i Landskrona stad.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakt  
Kontakt

Senast uppdaterad av Jeanette Heilmann