Psykisk hälsa

En god psykisk hälsa kännetecknas av ett inre mentalt välbefinnande där jag upplever mig ha resurser och förmåga att hantera livets utmaningar och arbete/studier, vardagliga sysslor och relationer. Motsatsen, psykisk ohälsa, innefattar allt från lindriga psykiska tillstånd som lättare ångest till allvarligare tillstånd som uppfyller kriterierna för en psykiatrisk diagnos.

Visste du att

  • 73% av befolkningen uppger ett gott eller mycket gott psykiskt välbefinnande.
  • Bland personer födda utanför Europa är det 26 procent som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande under 2016, jämfört med 14 procent bland personer födda i Sverige
  • Bland skolelever i åldrarna 11, 13 och 15 år uppger flickor oftare att de upplevt psykiska eller somatiska besvär än pojkar.
  • Var tredje person i västvärlden någon gång i livet kommer att drabbas av svår ångest.
  • Psykisk ohälsa och stressrelaterade tillstånd är de vanligaste sjukskrivningsorsakerna.

Tips och fakta

Psykologiguiden

Vad kan man göra själv?

Hjälp och stöd

Telefonjourer och rådgivning
Psykiatrisk vård i Skåne

Psykiatri Skåne

Att vara närstående

Hjälp vid akuta problem 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Jeanette Heilmann