Sex och samlevnad

Sexuellt välbefinnande är en del av en god hälsa. Sexuell hälsa handlar om livskvalitet och personliga relationer, om rådgivning och hälsovård.

Visste du att

  • Forskning visar att sexuellt risktagande bland ungdomar och unga vuxna har ökat. Fler unga vuxna har idag erfarenhet av sex under ”första kvällen”.
            
  • Kondom är det enda preventivmedel som skyddar både mot oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner.
            
  • HBTQ är ett paraplybegrepp som används för att definiera alla som inte känner sig hemma i heteronormen som homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.
         
  • Klamydia är en av de vanligaste könssjukdomarna i Sverige, sjukdomen är allvarlig eftersom den kan leda till sterilitet, framför allt hos kvinnor.

Tips och fakta

Könssjukdomar

Om graviditet

Hjälp och stöd

Ungdomsmottagningen i Landskrona

RFSL

Anonyma sex och kärleksberoende

Preventell

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.