Skydd av människors hälsa

Människor ska må bra i Landskrona. Om något i omgivningen kan tänkas påverka din hälsa negativt, kan du, som kommuninvånare i Landskrona, få hjälp från stadens miljöförvaltning. På E-serviceportalen (alla tjänster och blanketter) kan du ladda ned blanketter för att kunna göra en anmälan.

Mögel på vägg

Miljöförvaltningen agerar utifrån miljöbalken, dvs Sveriges miljölagstiftning och de olägenheter och hälsorisker vi kan hjälpa dig med ska omfattas av reglerna i miljöbalken. Hot mot människors hälsa kan innebära många olika saker, till exempel:

 • Bullerstörningar (trafikbuller, höga ljudnivåer m.m.)
 • Olämplig inomhusmiljö (fukt, mögel, temperatur, otillräcklig ventilation m.m.)
 • Otillräcklig hygien och rengöring i miljöer där många människor rör sig
 • Matförgiftningar i samband med livsmedelshantering
 • Allergirisker
 • Störande rök (tobaksrök, rök från vedeldning m.m.)
 • Skadedjur
 • Olämplig avfallshantering
 • Olämplig avloppshantering
 • Strålningsrisker (radon m.m.)
 • Smittskyddsfrågor
 • Farliga kemiska ämnen

Om du upplever problem i din omgivning kan du kontakta våra inspektörer. Om det faller inom miljöbalkens hälsoskyddsregler så kan vi genom vår tillsyn hjälpa dig. Tillsynen kan riktas till både företag, offentliga verksamheter och privatpersoner, så länge den olägenhet som uppstår faller under miljöbalkens regler.

För några av de olägenheter som vi listar här ovanför har vi extra information om på andra delar av hemsidan:

Läs också våra odlingsrekommendationer längre ner på den här sidan.

Verksamheter där risk för olägenhet mot människors hälsa kan uppstå

Miljöförvaltningen bedriver aktiv tillsyn på en lång rad verksamheter där människors hälsa kan påverkas på ett negativt sätt om verksamheten inte bedrivs på ett korrekt sätt. 

 • Bostäder (som tillhandahålls till någon annan, t.ex. hyresrätter och bostadsrätter)
 • Undervisningslokaler (skolor, förskolor m.m.)
 • Bassängbad
 • Idrottsanläggningar och gym
 • Akupunktur
 • Fotvård
 • Skönhetsvård och hudvård
 • Frisörer
 • Solarium
 • Tatuering och piercing
 • Tillfälliga boenden (hotell, camping, B&B m.m.)

Vår tillsyn på de här verksamheterna omfattar bara vissa delar. Medicinska aspekter ligger till exempel inte under miljöbalken och hanteras inte av miljöförvaltningen. På våra sidor som riktar sig till de verksamheter som omfattas av hälsoskyddstillsyn finns information om vad vi tillsynar och vad som normalt sett ska uppfyllas för att människors hälsa inte ska riskeras.

Läs mer om hälsoskyddsverksamheter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich