Miljön i Landskrona

Landskrona har fina naturmiljöer och unika förutsättningar för ett varierande friluftsliv. Att värna om Landskronas miljö och invånarnas hälsa är en viktig fråga för oss på miljöförvaltningen. Vårt arbetet utförs med stöd av olika lagar inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt utifrån politiska målsättningar och ambitioner. Ska vi kunna bevara våra naturmiljöer, krävs det att varje medborgare utnyttjar naturen ansvarsfullt.

Badvattenprovtagning

Utrustning för provtagning av badvatten

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet för miljö- och hälsotillsynen i Landskrona stad. Inspektörerna på miljöförvaltningen arbetar bland annat med att kontrollera så att verksamheter bedrivs så att miljön och människors hälsa skyddas.  

Miljöförvaltningen kontrollerar bl. a utsläpp till luft, mark, och vatten, förvaring och hantering av kemikalier och farligt avfall. Dessutom kontrolleras inomhuskvalitet, buller, temperatur, livsmedelskvalitet och mycket annat. Vi tillsynar verksamheter inom allt från drivmedelsanläggningar och livsmedelsbutiker till tunga industrier, skolor och förskolor, skönhetssalonger, hyresfastigheter, restauranger, hotell med mera.

Miljöförvaltningen bedriver stadens interna miljöarbete enligt kommunala styrdokument, som t. ex miljöpolicyn samt övervakning av miljötillståndet och ett aktivt naturvårdsarbete. Mycket av denna information är spridd över olika delar av Landskrona stads hemsida. Exempelvis finns information om livsmedel och hälsoskydd på andra delar av hemsidan När det gäller stadens eget miljöarbete, övervakningen över miljön i kommunen samt naturvården hittar du dock information på undersidor till denna sida.

Miljöskydd - tillsyn för att skydda vår miljö

Miljöförvaltningen bedriver aktiv miljötillsyn gentemot ett stort antal verksamheter i staden. Information som riktar sig till de verksamheterna finns på vår sida för miljöskydd under företagsinformation. Där finns också en del information om vad som tillsynas.

Om du som invånare i Landskrona med omnejd ser något, hör något eller känner till något som du tror kan vara en risk för miljön eller för människors hälsa, tveka då inte att kontakta Landskrona stads kontaktcenter via chatt här på sidan, via telefon 0418-47 00 00 eller kontaktcenter@landskrona.se. Vi kan omöjligt vara överallt hela tiden, och många gånger är det information från er invånare som gör det möjligt att hitta och åtgärda problem på ett snabbt och smidigt sätt.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich