Hjälp ett bi - Gör en äng!

Bin, humlor och fjärilar hjälper till att pollinera växter så att vi bland annat kan få frukt, bär och blomsterprakt. Men den senaste tiden har det inte sett så bra ut för insekterna. Det vill vi ändra på!

Blommor och bin kring texten Gör en äng

 

Tillsammans kan vi vända utvecklingen med rödlistade insektsarter och se till att bin, humlor, fjärilar och andra insekter kan fortsätta sitt viktiga arbete och besöka våra parker, trädgårdar, odlingar och naturområden.

Gör en äng!

Under fyra veckor med start lördagen den 24 april placerar staden och LSR ut insektshotell på olika håll i kommunen, både i tätorten och i byarna. Besök dem gärna och plocka med dig en fröpåse hem. Frömixen innehåller växter som insekterna gillar och du kan så dem i din trädgård eller i en kruka på balkongen. 

Frömixen innehåller:

 • Malvor
 • Solros
 • Vallmo
 • Honungsfacelia
 • Underblomma
 • Klint

En buffé som är 6 fotbollsplaner stor

Landskrona stad och LSR arbetar för att gynna de vilda pollinatörerna genom att tillsammans skapa fler ängar och placera ut insektshotell i olika delar av staden. Ett av de större projekten är en ny jättestor äng på Lundåkradeponin, gamla tippen, som inte längre används utan istället ska sluttäckas. Överst håller vi på att anlägga en äng lika stor som sex fotbollsplaner.

Liten smörblomma.pngNär projektet är färdigt kommer det att innefatta ängsplanteringar, blommande träd och buskar. Projektet delfinansieras av statliga bidrag från LONA. Läs mer om deponiprojektet på LSRs hemsida.

Utöver den stora ängen på Lundåkradeponin anlägger staden flera mindre ängar runtom i kommunen, till exempel bakom Weibullsholm längs med Ringvägen. 

Så här kan du bidra

Genom att plantera blommor som insekterna gillar, köpa mer ekologisk mat, skippa bekämpningsmedel, sätta upp insektshotell eller en insektsbar kan du kan också hjälpa våra hotade insekter. 

På dessa hemsidor kan du bland annat ladda ner en växtguide, lära dig mer i Pollineringsskolan och få tips på hur du bygger bästa insektshotellet:

Visste du att:

 • PO21_Grafik_Honung.pngEn tredjedel av maten vi äter är pollinerad av insekter
 • Det finns cirka 300 arter vildbin i Sverige, en tredjedel av dessa är utrotningshotade.
 • För att fylla en honungsburk behövs cirka 5 miljoner blomsterbesök.
 • Välpollinerade jordgubbsskördar är ungefär 20 procent större och bärens form blir mer symetrisk.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Sex blommor som insekter gillar

 1. Röd solhatt
 2. Lavendel
 3. Gräslök
 4. Backtimjan
 5. Blåklint
 6. Svalört

Så här lyckas du med din sådd

Så direkt på jorden när den är minst 5 grader:

 1. Välj en solig plats med en inte alltför näringsrik jord.
 2. Rensa jorden från ogräs. 
 3. Jämna till ytan, vattna jorden så den är fuktig och strö sedan ut fröna. 
 4. Täck fröna med ett tunt jordlager.
 5. Fortsätt vattna om det inte regnar på planteringen.

3 lokala satsningar som gynnar insekter

Klicka för att läsa om tre projekt som på olika sätt gynnar pollinatörerna:

 1. Motocrossbana gynnar biologisk mångfald
 2. Statliga bidrag till natursatsningar
 3. Anläggning av ängar

Senast uppdaterad av rainer weich