Landskrona stads miljöarbete

Landskrona stads miljöarbete regleras av ett flertal styrdokument. Miljöarbetet, som baseras på kommunens miljöpolicy samt miljö- och handlingsprogrammet, inriktar sig på tre fokusområden. Dessa är: 1. en sund och hälsosam livsmiljö, 2. hänsyn till mark, vatten och livsmiljöer och 3. minsta möjliga klimatpåverkan.  Flera av  styrdokumenten är under revidering.

Sparsom körning

Redovisning av miljöprestanda

På uppdrag av kommunfullmäktige publicerar Landskrona stad en årlig miljöredovisning som redovisar resultat från miljöarbetet och miljöövervakningen. Miljöredovisningarna finns tillgängliga bland miljöförvaltningens rapporter.

Om du vill veta mer om Landskrona stads miljöarbete och miljöprestanda kan du även få information på http://landskrona.miljobarometern.se/

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Rainer Weich