Automatlarm

Till er som har automatiskt brandlarm kopplat till Räddningstjänsten i Landskrona kommun via SOS-Alarm – här är viktig information ni inte får missa!

Vi tror att framtidens nyckelhantering är digital. Därför har vi, Räddningstjänsten i Landskrona, tagit beslut att införa digitala nycklar till automatlarmsanläggningar och detta kommer påverka er som kund.


Med digitala nycklar får du som kund flera fördelar:

• Med rätt behörighet och access enbart efter aktivering ges räddningstjänsten en trygg inpassering vid insats.

• Med införandet får du som automatlarmskund ett säkrare lås och fler möjligheter skapas för tillträde vid larm.

• Med en egen digital nyckel kan ni själva öppna fasad-/nyckelskåpet och behöver då ej kontakta räddningstjänsten för öppning.

• Nyckelns och cylinderns aktiviteter är spårbara. Via aktivitetsloggen i systemet framgår det var nyckeln använts och vilka nycklar som öppnat låscylindern. Detta skapar en ökad säkerhet för både verksamheten och räddningstjänsten.

Hur kommer övergången att gå till?

Övergången innebär att fysiska nycklar hos räddningstjänsten gradvis kommer att fasas ut. Detta innebär att alla nya automatlarmsanläggningar från och med den 1 oktober 2021 måste ansluta sig till Swedlock AB och befintliga automatlarmsanläggningar ska konverteras senast 2023-12-31. Du som kund kan redan nu välja att gå över till digital nyckel.

Det som krävs av dig som kund är att er fastighet har teknisk utrustning för att kunna hantera inpassering. Har ni ett befintligt fasad-/nyckelskåp som är i bra skick finns det en lösning där man endast byter låscylindern.

Digital nyckel fungerar även med speciella låscylindrar. Du kan fortsätta använda din vanliga nyckel, men räddningstjänsten har en digital nyckel som gör att de har behörighet att komma in då ett brandlarm har gått. Den digitala nyckeln kan även komma in i portar, grindar, nyckelboxar eller nyckeltuber. Din brandlarmsinstallatör hjälper till med både hårdvara och installation.

Låscylindern i det intelligenta systemet behöver ingen extern strömförsörjning eller uppkoppling mot internet. Batteriet i nyckeln försörjer ström i cylindern vid öppningstillfället, vilket medför att systemet fungerar både vid strömavbrott och bortfall av internet.

För att ansluta er, ta kontakt med er brandlarmsinstallatör.


Vad betyder detta för mig som ägare/innehavare av en anläggning?

Ägare/innehavare av anläggningar med brandlarm kommer behöva ingå ett avtal med Räddningstjänsten. En årlig grundavgift debiteras som täcker drift, licensavgift & supportavtal. Sammantaget blir det billigare för er under tiden som avtalskund. Ta kontakt med Räddningstjänsten när larminstallatören är inbokad för konvertering eller nyinstallation och för att skriva avtal.

Det är ni som kund som ansvarar för att räddningstjänsten har tillgång till anläggningen samt alla larmade utrymmen. Väljer man att ha nyckelskåp på fasaden ska den monteras 1,0 till 1,8 meters höjd över marken och i nära anslutning till centralapparaten. Oavsett vilken lösning som man väljer ska det finnas ett blixtljus i nära anslutning till entrén där centralapparaten är placerad.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Räddningstjänsten på insatsplan@landskrona.se

Har ni tekniska frågor om låsen eller lösningen kan ni kontakta Swedlock support på support@swedlock.se

Om ni vill söka information om Swedlock AB så använd denna länk:
www.swedlock.se

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av daniel nilsson