Anläggningsboende

Anläggningsboende spelar en viktig roll i integreringen till det svenska samhället. Därför är det viktigt att du som driver ett boende har kunskap och förståelse om brandskydd och risker specifikt för anläggningsboende.

Det är även viktigt att du som driver eller arbetar på ett anläggningsboende informerar och utbildar de boende. Filmen kan hjälpa till att förklara hur man ska agera i händelse av brand.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti