Byggsektorn

Brandskyddsarbetet som berör byggsektorn handlar dels om att den färdiga byggnaden ska motsvara de krav och regler som gäller för verksamheten som ska vara där, dels brandskyddet på byggarbetsplatsen under själva byggtiden.

Brandskyddet för byggsektorn gäller alltså under hela byggprocessen - från projektering, via byggande, till förvaltningsskedet.

Det viktigaste regelverket som styr brandskyddet vid byggnation är Boverkets byggregler. Det yttersta ansvaret för brandskyddsfrågorna ligger hos byggherren – det vill säga beställaren. Men själva brandskyddsarbetet delegeras ofta till byggentreprenören. Det innebär att både byggherre och entreprenör bör ha grundläggande kunskaper om brandskydd.

Om du till exempel vill ha klarhet i ansvarsfrågan eller hitta rätt bland alla de brandskyddsregler som gäller för byggsektorn, kan du läsa mer genom att klicka här.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti