Festlokal

Festligt värre? Tänk på att ansvaret för brandskyddet i en festlokal ligger både på den som äger fastigheten och den som bedriver verksamhet där - till exempel den som arrangerar en fest.

Ägaren ska se till att byggnaden är säker, sett ur ett brandskyddsperspektiv. Hyresgästen, till exempel festarrangören, ska se till att verksamheten sker på ett säkert sett.

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det systematiska brandskyddsarbetet görs.

Ägaren ska också se till att hyresgästen, som hyr lokalen, har vissa uppgifter tillgängliga:

  • Information om lokalens och fastighetens brandskydd
  • En checklista med regler som hyresgästen ska följa, som gäller brandskyddet.

Det är viktigt att tänka på att ett bra brandskydd går ut på att alla parter - oavsett om man äger lokalen eller hyr den - tar sitt ansvar för att verksamheten ska bedrivas på ett bra och säkert sätt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

112 vid nödfall eller akuta situationer

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel
Ring 0418 - 470700


Tillsyn och brandskydd
Ring 0418-47 07 16 eller mejla


Brandfarlig och explosiv vara
Ring  0418-47 07 17 eller mejla


Utbildningar
Ring 0418-47 07 44 eller mejla


Frågor om insatsplanering
mejla insatsplanering


Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta
Insatsledare: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27
Fax: 0418-205 50
Email: raddningstjansten@landskrona.sePågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Det går även att följa deras twitterflöde. 

Senast uppdaterad av André Tajti