Handel

Hur bra är egentligen brandskyddet på de olika försäljningsställen som finns runt om i landet? Undersökningar visar att kvaliteten varierar kraftigt. Statistiken visar att över 200 bränder inträffar varje år i butiker, varuhus och gallerior.

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla arbetsplatser bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Så brandskyddet är minst sagt en viktig fråga i butikens säkerhetsarbete.

Det finns flera faktorer som är relaterade till brandrisken, som är mer eller mindre typiska för handeln:

  • Hanteringen av lättantändligt emballage
  • Förekomsten av aerosol i vissa produkter
  • Det faktum att butiken är en offentlig lokal

Dessutom finns en rad tänkbara skador, som kan bli konsekvensen av en brand: Personskador på såväl kunder som medarbetare, förstörda varulager och avbrott i affärsverksamheten ger ekonomisk skada.

Den verkställande direktören och/eller ägaren av butiksverksamheten är ytterst ansvarig för att brandskyddet fungerar.

 

Vad ska du göra för att bygga upp ett starkt brandskydd? Klicka här för att komma till information som hjälper dig med detta. Där hittar du också värdefull information som är ett verktyg när du ska öka brandskyddskunskaperna hos dina medarbetare.

Butikspersonalen är en viktig resurs i säkerhetsarbetet - se till att utbilda dem!

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti