Hotell

Minst nio gäster eller minst fem gästrum? Då räknas din verksamhet som ett hotell. Brandskyddsarbetet är oerhört viktigt hos dig.

Om det börjar brinna på ett hotell är riskerna stora. Människorna som bor där befinner sig i en främmande miljö. Därför är det väldigt viktigt att du informerar gästerna om till exempel var utrymningsvägarna finns.

Det övergripande ansvaret för brandskyddet på ett hotell ligger hos dig som äger eller är chef för verksamheten. Men, alla som arbetar på hotell måste ha kunskap om brandskyddet på platsen.

 

En rad lagar reglerar vad som gäller för dig som driver en restaurang eller hotell. I första hand är det lagen om skydd mot olyckor, LSO, men även lagen om hotell- och pensionatsrörelse.

 

Vissa saker är extra bra att tänka på för dig som driver ett hotell:

  • Du ska ha tydliga rutiner som går ut på att följa lagens krav
  • Du ska upprätta en brandskyddspolicy
  • Du ska se till att alla anställda får utbildning i vad brandskyddspolicyn säger
  • Du ska göra en skriftlig förteckning, en karta, över var brandskyddsutrustningen finns
  • Du ska se till att alla medarbetare vet var utrustningen finns

Om du vill veta mer om brandskydd på hotell så kan du klicka här och läsa mer. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av daniel nilsson