Lantbruk

Du som är lantbrukare eller hästägare är ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ditt systematiska brandskydd på ett bra sätt.

Ungefär tio procent av samhällets brandskador uppstår inom lantbruks- och hästverksamhet.

Varför? Jo, det handlar om en kombination av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur i och ofta ett långt avstånd till räddningstjänsten.

Därför är verksamhetens systematiska brandskyddsarbete oerhört viktigt för att kunna identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan är framme.

En insatsplan för räddningstjänsten ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Behöver du veta hur just du kan arbeta med brandskyddet - och sprida ansvaret och kunskapen om detta till dina medarbetare? Klicka här så hittar du bra information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

 

Har ni frågor till räddningstjänsten? Vänligen kontakta

Landskrona stads kontaktcenter 0418 47 00 00
Email: kontaktcenter@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti