Lantbruk

Du som är lantbrukare eller hästägare är ansvarig för att verksamheten har ett bra brandskydd. Lantbrukets Brandskyddskommitté (LBK) har anvisningar och riktlinjer för hur du bygger upp ditt systematiska brandskydd på ett bra sätt.

Ungefär tio procent av samhällets brandskador uppstår inom lantbruks- och hästverksamhet.

Varför? Jo, det handlar om en kombination av brandfarlig utrustning, lättantändligt material, byggnader med många djur i och ofta ett långt avstånd till räddningstjänsten.

Därför är verksamhetens systematiska brandskyddsarbete oerhört viktigt för att kunna identifiera brandrisker och planera för rätt åtgärder om olyckan är framme.

En insatsplan för räddningstjänsten ingår i det systematiska brandskyddsarbetet.

 

Behöver du veta hur just du kan arbeta med brandskyddet - och sprida ansvaret och kunskapen om detta till dina medarbetare? Klicka här så hittar du bra information.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

112 vid nödfall eller akuta situationer

 

Ring till oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel
Ring 0418 - 470700


Tillsyn och brandskydd
Ring 0418-47 07 16 eller mejla


Brandfarlig och explosiv vara
Ring  0418-47 07 17 eller mejla


Utbildningar
Ring 0418-47 07 44 eller mejla


Frågor om insatsplanering
mejla insatsplanering


Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta
Insatsledare: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27
Fax: 0418-205 50
Email: raddningstjansten@landskrona.sePågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Det går även att följa deras twitterflöde. 

Senast uppdaterad av André Tajti