Om Räddningstjänsten

Landskrona räddningstjänst är en heltidsstation sedan 1906. Det innebär att här alltid finns personal i tjänst, dygnet runt, alla dagar om året. Vi åker på larm, men har också ett stort fokus på förebyggande arbete.

Totalt är vi cirka 60 anställda: brandmän, styrkeledare, yttre befäl, brandingenjörer, kontorspersonal och lokalvårdare.

Varje dag är vi åtta stycken som är beredda att åka på larm. De åtta består av:

  • Ett yttre befäl, som täcker både Landskrona och Svalöv.
  • En styrkeledare.
  • Sex brandmän.

Styrkan är dimensionerad för till exempel lägenhets- eller villabränder, trafikolyckor med mera. Skulle en större olycka uppstå, där det behövs fler resurser, så har alla räddningstjänster ett samarbetsavtal. När det finns behov får vi hjälp från grannkommunerna - och när de behöver vår hjälp så hjälper vi dem.

Varje år larmas räddningstjänsten i Landskrona på omkring 700-750 larm, vilket är ungefär två larm om dagen. Det finns ingen statistik som visar att det går fler larm vissa dagar på året. Däremot har vi noterat att det i viss mån brinner oftare utomhus under sommaren.

Vi åker inte enbart på larm. Det förebyggande arbetet med tillsyn av brandskydd på företag, utbildningar i brandskydd och första hjälpen är oerhört viktigt för oss. Vi är också med vid olika evenemang i staden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontaktcenter  
Kontaktcenter

Telefon: 0418-47 00 00

E-post: kontaktcenter@landskrona.se

Besök: 
Drottninggatan 7
Landskrona 

Senast uppdaterad av Daniel Nilsson