Information till privatperson

Vad ska du göra om en brand eller annan olycka inträffar? Det är inte alltid så lätt att veta. Vi har försökt samla information till dig.

I menyn hittar du flera olika val beroende på vilket ämnesområde du är intresserad av eller behöver veta mer om. Vi uppmuntrar alla invånare att läsa avsnitten Brandskydd, Krisberedskap och Larm om viktigt meddelande.

Om du undrar något är du alltid välkommen att höra av dig!

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Kontakta Räddningstjänsten  
Kontakta Räddningstjänsten

Kontakta oss vardagar mellan 08.00 - 15.30

Växel: 0418-47 07 00
Email: 
raddningstjansten@landskrona.se

Ärenden under helg och kvällstid, vänligen kontakta

Yttre befäl: 0418-47 07 26
Styrkeledare: 0418-47 07 27


Pågående insatser hänvisas till RC-Syd (Räddningscentral Syd)

Ring
046-540 51 12
Vi uppdaterar vår Facebook & Instagram i mån av tid. 

Senast uppdaterad av André Tajti